Consistentie sparingcontrole in het constructiemodel

-

1.1 Inleiding

Om zo min mogelijk sparingskisten/staanders/petten/kopschotten te hoeven maken/in te kopen proberen we altijd de verschillende sparingen zo consistent mogelijk te maken. Via deze Use-Case kunnen we doormiddel van een ITO beoordelen of er kleine verschillen tussen de sparingen en of de sparingen boven elkaar wel dezelfde afmetingen hebben. Naast deze controle kan met dezelfde ITO snel worden beoordeeld of de sparingen op de verdieping dezelfde hoogte hebben of dat er afwijkingen zijn.


1.2 Doelen

Met de controle of sparingen boven elkaar hetzelfde zijn en op dezelfde hoogte zitten kunnen fouten uit het model gehaald worden. Met de controle op afmetingen kunnen kleine afwijkingen van de sparing worden gevonden en meer consistent gemaakt worden waardoor er kosten kunnen worden bespaard op de sparingskisten/staanders/petten/kopschotten.


1.3 Voor- & Nadelen

Voordelen:

 • Modeleerfoutjes kunnen worden ondervangen
 • Kostenbesparingen op sparingskisten etc.
 • Het is relatief snel en eenvoudig te beoordelen

 

Nadelen:

 • De openingen waarop gecontroleerd wordt zijn voids deze moeten wel in het model zitten en is afhankelijk van de manier van modelleren.

1.4 Wat heb je nodig?

 • Model van de constructie met daarin de wanden/vloeren zodanig gemodelleerd dat er voids zijn gebruikt bij het creëren van de openingen.
 • In het voorbeeld Solibri met site of office licentie t.b.v. ITO

1.5 Toepassing in fase?

DNR-StB -> DO / TO

Hamburgerverdeling à Prestatiefase


1.6 Use-case beschrijving (volgordelijk)

Stap 1: Laad het constructieve model in  

Stap 2: Nieuwe ITO aanmaken

 

Pas de kolommen aan / Voeg nieuwe kolommen toe met de volgende parameters

 • Location -> Global Bottom Elevation
 • Location -> Global Top Elevation
 • Quantity -> Width
 • Quantity -> Height
 • Quantity -> Area

 

Zorg dat bij alle kolommen de Grouping aan gevinkt staat.

Voorbeeld aanmaak “Area”

 

Eindresultaat van de ITO

 

Stap 3: Resultaten

Druk op Takeoff All en zet het constructieve model erbij

Resultaat A:
Pas de Color kolom aan naar de kolom die je wilt controleren (voorbeeld zijn de sparingen boven elkaar gelijk met de sparing boven/onder elkaar

 

Alle sparingen met dezelfde oppervlak hebben nu ook dezelfde kleur

Binnen de rode omkadering zijn meerdere kleuren sparing te zien terwijl je er één zou kunnen verwachten. Nader onderzoeken of de afwijking terecht is of dat het aangepast moet worden in het model. Het nadere onderzoek zou kunnen zijn om te kijken of er hetzelfde merk kozijn in de sparing zit.

 

Let op: In het voorbeeld hierboven is te zien dat de eerste woonlaag geen kleuren worden weergegeven. In deze sparingen is dus geen opening mee geëxporteerd.

 

Resultaat B:

Pas de Color kolom aan naar de kolom die je wilt controleren (voorbeeld zijn de sparingen per verdieping allemaal op dezelfde hoogte gemodelleerd)

 • Voor de onderkant sparing Global Bottom Elevation
 • Voor de bovenkant sparing Global Top Elevation

Alle sparingen met dezelfde Global Bottom Elevation hebben nu dezelfde kleur.

 

Indien een sparing een andere kleur heeft betekend dat deze aan de onderkant op een andere hoogte zit dan de andere sparingen op die verdieping.

 

Resultaat C

Indien de Width kolom nog niet de uiterst linkse kolom staat schuif deze op (eventueel samen met de Height en Area).

 

Op deze manier staat de breedte van de sparingen van klein naar groot onder elkaar en kunnen de verschillen bekeken worden. Als het verschil slechts een paar mm is kan overwogen worden om dit gelijk te trekken zodat er uiteindelijk minder varianten staanders/petten/kopschotten gemaakt hoeven worden.


1.7 Relaties en gevolgen voor andere (project)documenten

 • BUP2.0.
 • Contract
 • Planning
 • Etc.

1.8 Bijlagen:

 • N.v.t.

Projectgroep

-

Copyright

Dit werk valt onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationale Licentie (Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0). Meer informatie is te vinden op http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Behandeling van

-
Logo buildingSMART Benelux
 • Document Type : Case Study
 • GUID : 984CBDB8-A9BC-41D6-ADB8-0D44FE94540B
 • Identifier : -
 • Life Cycle Stage : -
 • Revision : -
 • Project Status : Draft
 • Published on: Jun 29, 2022
 • Last change: Jun 29, 2022
 • Publisher: buildingSMART Benelux
 • Author: Ransijn, Lex

Not registered yet?

Register for the Use Case Management Service for free to access the entire document.

Registered users can use the download area and the comment functions.