Bouwmethode bepaling in VO- / DO-fase in Solibri


-

1.1 Inleiding

In het VO wordt de bouwmethode voor het project bepaald. In dit stadium komt het voor dat objecten nog niet het juiste materiaal toegekend hebben gekregen. Er wordt bijvoorbeeld besloten dat delen van een vloer of wanden toch van prefab gemaakt worden of dat het toch een breedplaatvloer wordt in plaats van een in het werk gestorte vloer. Om deze keuzes door te kunnen geven op objectniveau kan dit worden vastgelegd en weergegeven in het model doormiddel van een classificatie en ITO. Deze informatie kan vervolgens ook weer gebruikt worden om afbeeldingen te maken voor bijvoorbeeld stortschema’s.


1.2 Doelen

Het inzichtelijk maken voor overdracht en besprekingen welke keuzes er worden / zijn gemaakt voor de bouwmethode.


1.3 Voor- & Nadelen

Voordelen:

 • De keuzes die worden gemaakt voor de bouwmethode / materialen worden vast gelegd in een classificatie en kunnen op een gemakkelijke overzichtelijke manier gedeeld worden door middel van bijvoorbeeld een ITO of een issue.
 • De informatie kan verder worden gebruikt voor het opstellen van stortschema’s.

Nadelen:

 • Het is een handmatige classificatie. Wanneer er een nieuw model komt zou het kunnen zijn dat objecten opnieuw geclassificeerd worden, echter zou uitgangspunt moeten zijn dat de informatie bij en nieuwe model versie verwerkt zou moeten zijn en het een automatische classificatie zou kunnen zijn.
 • Het kan zijn dat een vloerveld of een wand nog uit één geheel bestaat terwijl dit twee of meer verschillende uitvoeringsmethodes dienen te worden. Je kan dit niet opknippen. Dit zal dus op een andere manier verduidelijkt dienen te worden.

1.4 Wat heb je nodig?

 • Solibri Site / Office
 • Constructie model of een bouwkundig model met constructieve elementen erin mocht er nog geen apart constructief model zijn gemaakt.
 • Voor het stortschema is een PDF programma benodigd. Met een doortel stempel.

1.5 Toepassing in fase?

DNR-StB -> VO / DO

Hamburgerverdeling à Prestatiefase


1.6 Use-Case beschrijving (volgordelijk)

Stap 1: Aanmaken nieuwe classificatie “Bouwmethode bepaling”.

Maak een nieuwe classificatie aan en benoem deze als bouwmethode bepaling. Verder hoeft hier niets ingevuld te worden, zie afbeelding 1. In deze fase zijn de modellen te veel verschillend om dit van te voren vast te leggen.

Afbeelding 1

 

Stap 2: Aanmaken nieuwe ITO “Bouwmethode bepaling”.

Maak een nieuwe ITO aan en benoem deze hetzelfde als de zojuist onder stap 1 aangemaakte classificatie. Zorg ervoor dat de componenten Openingen worden ge-exlude, zie afbeelding 2.

Afbeelding 2

Bij de aanmaak van een nieuwe ITO wordt altijd de standaard kolom opmaak aangemaakt. Deze moet worden aangepast naar de informatie die we willen zien, zie afbeelding 3.

Afbeelding 3

Ga naar de kolom “Type” en pas deze kolom aan naar de onder stap 1 aangemaakte classificatie.

Zet hierbij het vinkje “Editable” aan. Dit geeft ons de mogelijkheid om de informatie in deze ITO kolom aan te passen, zie afbeelding 4.

Afbeelding 4

In principe zouden de kolommen Component en Count eraf kunnen. Dit is een eigen keuze. De component kolom kan er voor zorgen dat je een methode vaker in zal moeten voeren echter zorgt deze kolom ook er voor dat je iets sneller op een gedetailleerder niveau de methode bepaalt. Zie afbeelding 5.

Afbeelding 5

 

Stap 3: Elementen handmatig classificeren in de classificatie “Bouwmethode bepaling”.

Deze stap kan op verschillende manieren of een combinatie hiervan er moet zelf beoordeeld worden welke het beste / snelste / makkelijkste werkt. Dit is ook project afhankelijk van hoe accuraat het model al is uitgewerkt.

 

Methode 1: Handmatige selectie elementen

Selecteer de elementen die met dezelfde methode worden uitgevoer à druk op Takeoff Selected.

Er staat nu in de kolom dat deze elementen unclassified zijn. Deze kunnen we nu handmatig aanpassen naar bijvoorbeeld “Stalen wandkist”, zie afbeelding 6 en 7.

Afbeelding 6

Afbeelding 7

In de onder stap 1 aangemaakte classificatie komt nu gelijk een map tevoorschijn met Stalen wandkist, zie afbeelding 8.

Afbeelding 8

Dit kan je blijven herhalen totdat alles is geclassificeerd van bijvoorbeeld het constructiemodel of de constructie onderdelen van het bouwkundig model indien er nog geen constructie model is.

 

Methode 2: Selectie d.m.v. van zoekfunctie

Deze manier werkt een stuk sneller maar is hierdoor iets minder nauwkeurig en er moet dus goed gekeken worden of de juiste elementen in de juiste classificatie vallen. Het makkelijkste werkt dit door van grof naar fijn te werken en van zekerheid naar minder zeker. Zie ook afbeelding 9.

Afbeelding 9

In het voorbeeld wordt nu naar staal gezocht à druk op Takeoff Selected.

Er staat nu in de kolom dat deze elementen unclassified zijn, zie afbeelding 10.

Afbeelding 10

Zet op de plaats van unclassified de bouwmethode neer. In dit geval is dat gewoon staal, zie afbeelding 11.

Afbeelding 11

In de onder stap 1 aangemaakte classificatie komt nu gelijk een map tevoorschijn met Staal, zie afbeelding 12.

Afbeelding 12

Dit kan je blijven herhalen totdat alles is geclassificeerd van bijvoorbeeld het constructiemodel of de constructie onderdelen van het bouwkundig model indien er nog geen constructie model is.

 

Tip:

Kijk regelmatig even welke groep elementen nog geclassificeerd moet worden.

Dit kan op de volgende manier:

Selecteer het model (in dit geval het constructie model) à Takeoff Selected

Afbeelding 13

In de ITO krijg je nu een overzicht wat geclassificeerd is en wat nog niet selecteer de Unclassified regel en je hebt overzicht wat er nog moet gebeuren, zie afbeelding 14.

Afbeelding 14

Stap 4: Stortschema maken.

Selecteer de elementen die je wilt laten zien à Takeoff Selected

Maak met behulp van doorsnedes een overzichtelijk plaatje waarin de beuken / stortdagen die je wilt maken goed in beeld komen, zie afbeelding 15. Maak hierbij ook gebruik van de orthogonaal knop en de vastgestelde views.

Afbeelding 15


1.7 Relaties en gevolgen voor andere (project)documenten

 • BUP2.0.

1.8 Bijlagen:

 • N.v.t.

Projectgroep

-

Copyright

Dit werk valt onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationale Licentie (Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0). Meer informatie is te vinden op http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Behandeling van

-
Logo
 • Document Type : Case Study
 • GUID : EB4D64C6-ECE3-4F11-B8B9-E3FF69602BC3
 • Identifier : -
 • Revision : -
 • Project Status : Draft
 • Published on: Jun 29, 2022
 • Last change: Jun 29, 2022
 • Publisher: buildingSMART Benelux
 • Author:

Not registered yet?

Register for the Use Case Management Service for free to access the entire document.

Registered users can use the download area and the comment functions.