Taakgerichte tekeningen


Omschrijving

Deze toepassing omschrijft het opstellen van taakgerichte tekeningen aan de hand van een combinatie van de productiemodellen van de leveranciers en de prestatiemodellen in het geval deze niet zijn uitgewerkt in productiemodellen. De tekeningen worden opgesteld nadat de voorbereidingsfase is afgerond en middels de Autodesk Revit software. De tekeningen dienen als werktekening voor de bouwplaats. Alle informatie op de tekeningen (zoals merken en maatvoering) is zoveel mogelijk afkomstig uit de productiemodellen, zodat exact op tekening staat wat ook geleverd wordt. 


Fase 1: Revit template

Informatiebehoefte bepalen

Bepaal de volgende aspecten met jouw organisatie: 

 • Welke tekeningen worden verwacht? 
 • Welke informatie wordt op die tekeningen verwacht? 
 • Wie gaat de tekeningen maken/samenstellen? 

 Leg de afspraken vast in een afsprakendocument. 

 

 

Filters en view templates opzetten 

 • Maak een set filters aan o.b.v. de discipline die je later gaat invullen in de parameter ‘manufacturer’ 
 • Richt de viewtemplates in door de filters te gebruiken om de gewenste kleuren aan de elementen te geven en om de juiste disciplines zichtbaar te krijgen. 

Scripts maken (optioneel) 

Het maken van de scripts is geen onderdeel van deze toepassing. Hiermee kan data van de oorspronkelijke leveranciers modellen overgenomen worden in de vertaling naar RVT


Fase 2: Voorbereiding

Controle

Zorg dat alle informatie in de modellen betrouwbaar en accuraat is.  

 

Omzetten IFC > Revit

Importeer het IFC model in Revit: File > Open > IFC* 

Zorg dat je IFC import options correct zijn ingesteld. 

 

Sla de modellen vervolgens separaat op als RVT bestanden. 

 

* Let op: Het omzetten van IFC naar Revit is een foutgevoelig proces. Ga er niet zomaar blindelings vanuit dat de geometrie allemaal correct is overgenomen. Geeft de voorkeur aan het werken met vaste partijen, waarbij je uitvoering en project overstijgend de modelinhoud kunt afstemmen tot de gewenste betrouwbaarheid. 

 

Model verrijken met filter of taggable data

Het model wordt verrijkt met de volgende filterdata*: 

 • Manufacturer: Hier wordt de discipline per model ingevuld 
 • Mark**: Hier worden de merken van de elementen overgenomen, zodat deze later getagd kunnen worden. Dit kan middels een schedule of een Dynamoscript. 
 • Specifiek: Indien nodig kan voor verschillende levanciers meerdere parameters overgenomen worden, zodat deze gebruikt kunnen worden om te taggen of filteren. 

 

* Bovenstaande handelingen kunnen geautomatiseerd worden middels een Dynamoscript. Het maken van een dynamoscript is geen onderdeel van deze toepassing. 

** Het merk van een onderdeel komt niet altijd goed over in RVT. Bijvoorbeeld als de leverancier gebruik heeft gemaakt van ‘assemblies’. In dat geval kan via een omweg en m.b.v. GUID’s en Dynamo de ‘mark’ ingevuld worden in alle elementen die onderdeel zijn van de assembly. Dit is eveneens geen onderdeel van deze toepassing. 


Fase 3: Opzetten tekeningen in project

Revit project aanmaken

 • Maak een nieuw project aan met het template (zie fase 1) of gebruik een kopie van het bouwkundige model 
 • Link constructiemodel 
 • Link RVT modellen (die omgezet zijn vanuit IFC) 

 

Views opzetten

 • Maak afhankelijk van de grote van het project de benodigde views aan.  
 • Ken hierbij de juiste view templates toe. 

 

Tekeningen annoteren

Annoteer de tekeningen met het volgende: 

 • Gewenste maatvoering zoals afgesproken in de informatie afspraken 
  • Horizontale maatvoering 
  • Peilhoogtes  
 • Tag de merken en eventuele andere informatie 

 

Principe details opzetten

Ter verduidelijking waar bepaalde maatvoering geprikt is kan een principe detail opgezet worden. Dit detail bevat geen getallen in de maatvoering en zijn geen uitvoeringsdetails. Het doel hiervan is om met deze detaillering aan te geven waar exact de maatvoering is geprikt. 

 

Wijk je in het project op sommige plaatsen van dit principe af? Zorg dan dat je hier expliciet bij vermeld waar de maatvoering dan is genomen. Maak hier eventueel een extra principedetail aan waarbij duidelijk is dat dit alleen voor die situatie geldt. 

 

Sheets opzetten

Kies een bladgrootte en sleep alle benodigde views naar de bladen. 

 • Zorg ervoor dat de principe details voor maatvoering op elk blad waar dit van toepassing is terugkomen 
 • Plaats geen uitvoeringsdetails op de bladen tenzij anders afgesproken. Hiermee voorkom je dat het blad onoverzichtelijk wordt. 

 

Tekeningen definitief maken

Voor alle bovengenoemde activiteiten i.c.m. onderstaande controle momenten nogmaals uit tot de tekeningen definitief zijn.  

Projectgroep

-

Copyright

Dit werk valt onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationale Licentie (Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0). Meer informatie is te vinden op http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Behandeling van

-
Logo
 • Document Type : Case Study
 • GUID : 4E6B7F1F-F9C5-4324-8F73-877CF9D3C7FC
 • Identifier : -
 • Revision : -
 • Project Status : Draft
 • Published on: Jun 29, 2022
 • Last change: Jun 29, 2022
 • Publisher: buildingSMART Benelux
 • Author:

Not registered yet?

Register for the Use Case Management Service for free to access the entire document.

Registered users can use the download area and the comment functions.