Gebruik van de Dalux plugin voor modelleersoftware

Omschrijving

Als modellerende partijen werken met software zoals Archicad of Revit, dan is er de mogelijkheid middels een plugin direct vanuit de modelleersoftware 3D modellen en 2D tekeningen te uploaden naar Dalux. 

 

Het downloaden van de plugin gaat via deze link: https://bim.dalux.com/plugins/ 


Uploaden van tekeningen en modellen middels de plugin brengt een aantal voordelen met zich mee. Zo worden 2D tekeningen (in het geval van plattegronden) automatisch gekoppeld aan de verdiepingen, maar ook aan ook aan het 3D model. De gebruikers kunnen in Dalux bijvoorbeeld op een overzichtstekening doorklikken naar alle details of andere tekeningen.


Handleiding

Het gebruiken van de plugin is relatief simpel en snel. In de toegevoegde handleiding wordt per stap beschreven beschreven hoe een export moet worden gemaakt via Revit naar Dalux. De plugin is ook beschikbaar voor Archicad en werkt op eenzelfde manier


Disciplines & Subdisciplines

Dalux heeft een mappenstructuur waar tekeningen in terecht komen. Deze structuur wordt opgebouwd tijdens het uploaden van tekeningen middels het gebruiken van ‘Discipline’ en ‘Subdiscipline’. Dit geldt voor zowel bij het uploaden via een plugin vanuit de modelleersoftware, of via handmatig uploaden. Het is belangrijk om een eenduidige benaming te hanteren en deze consistent te gebruiken. Als er steeds verschillende disciplines en subdisciplines worden gebruikt, dan kunnen er dubbelingen ontstaan van meerdere mappen en wordt het geheel onduidelijk in gebruik. Houd daarom onderstaande richtlijn aan voor het invullen van de discipline en subdiscipline.

 

Methode voor het benoemen van de discipline:

 • DISCIPLINE (PARTIJNAAM)

 

Let op; gebruik hoofdletters.

 

DISCIPLINE:

BENAMING:

BWK

Architectuur / bouwkunde

CON

Constructie 

INS-W

Werktuigkundige installaties / ventilatie

INS-E

Elektronische installaties

INS-S

Sanitaire installaties 

HSB

Houtskeletbouw

etc...

overige afstemming met projectteam


Rechten voor uploaden

In Dalux zijn gebruikers per partij verdeeld in groepen. Een partij die verantwoordelijk is voor uploaden van tekeningen en modellen, moet daarvoor de juiste rechten hebben. Het instellen hiervan is een actie vanuit Vink Bouw. Wanneer een partij rechten heeft voor het uploaden van tekeningen, is dat te zien aan dit icoon in de groep;

Ben je op Dalux een groepsbeheerder? Dan heb je de mogelijkheid om collega’s toe te voegen aan de groep. Die collega’s hebben automatisch dezelfde rechten voor het uploaden. 

 


Welke tekeningen / modellen te uploaden?

Dalux wordt zoveel mogelijk gebruikt voor definitieve tekeningen. Dit houdt in dat er vanuit Vink Bouw aansturing moet zijn welke tekeningen op een bepaald moment Dalux geplaatst kunnen worden.

Voor 3D modellen zal Dalux eerst voornamelijk bestaan uit prestatiemodellen (Bouwkundig, Constructief en bijv. Installaties) Naar gelang het project vordert, zullen er productiemodellen bijkomen die onderdelen vervangen uit de prestatiemodellen. Op bepaalde momenten zal vanuit Vink Bouw worden gevraagd een nieuw prestatiemodel te uploaden, waarbij onderdelen worden weggelaten. (Sommige onderdelen worden niet gemodelleerd door leveranciers, zoals isolatie in metselwerk).

Projectgroep

Partners

Copyright

Dit werk valt onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationale Licentie (Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0). Meer informatie is te vinden op http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Behandeling van

-
Logo buildingSMART Benelux
 • Document Type : Standard
 • GUID : 5A7A4496-257B-46BB-B86A-F662A19A3B31
 • Identifier : -
 • Life Cycle Stage : -
 • Revision : -
 • Project Status : Proposal
 • Published on: Jun 29, 2022
 • Last change: Jul 4, 2022
 • Publisher: buildingSMART Benelux
 • Author: Ransijn, Lex

Not registered yet?

Register for the Use Case Management Service for free to access the entire document.

Registered users can use the download area and the comment functions.