Pointcloud omgeving positioneren op 0-punt project


Omschrijving

Introductie
In deze use case lees je hoe wij om zijn gegaan met de Pointcloud en hoe we tot de benodigde output zijn gekomen voor deze toepassing.

Waarom?
Een pointcloud laat exact de maatvoering zien van de omgeving. Door deze in te 
laden in de ontwerpmodellen kun je in een vroegtijdig risico’s beoordelen van een 
project. Voor dit project wordt hij ingezet om de aflopende hoogte van het maaiveld te 
beoordelen voor de inrit van de parkeertoegang. Ook checken we de bouwplaats 
inrichting ten opzichte van het terrein.
Hoe?
De pointCloud is gemaakt met een scanner die op locatie op meerdere posities heeft 
gestaan om de omgeving in kaart te brengen. Door het bedrijf Pelser Hartman is de 
scan uitgevoerd en omgezet naar een bruikbaar format die ingeladen kan worden in 
verschillende applicaties.
Wat?
Door de pointcloud in te laden in de huidige ontwerpmodellen kun je beoordelen hoe 
de omgeving overeen komt met het ontwerp. Door de juiste doorsnedes te maken in 
het plan is het mogelijk nauwkeurig studies te doen. 
- Controle huidige kademuur met schoren
- Hoogte inrit parkeergarage afstemmen 
- Terreininrichting beoordelen met gebouw
- Bouwplaatsinrichting afstemmen met werkelijkheid (postzegellocatie)

 


Afspraken vooraf

Vooraf is goed bekeken welke belangrijke elementen in de scan meegenomen moeten worden. Dit 
is gecommuniceerd in de vorm van een situatie en arcering. 
Belangrijke punten in de project:
- Peilbout om de hoogte van de pointcloud te beoordelen in het plan
- Kadewand tegen het water
- Benzinestation en terrein
- Alle omliggende straten en fietspaden.

 


Controlepunten

De pointcloud is in eerste instantie geplaatst op de RD coördinatie zoals hieronder te zien is.

Daarna is het ontwerp op de situatie geplaats die op hetzelfde coördinatie stelsel staat. Als 
laatste hebben we daar het 0-punt van het project op geplaatst om zo het RD coördinaat 
van het 0-punt te bepalen. Uiteindelijk is dit verschil in coördinaten de verschuiving die de 
pointcloud mee moet krijgen. En als laatste de verdraaiing van het plan omdat het 
ontwerpmodel niet gemodelleerd wordt met een hoekverdraaiing.
De hoogte hebben we op een andere manier gecontroleerd. In de pointcloud is er een 
peilbout mee gescand waarvan we de hoogte hebben kunnen achterhalen Op 
https://datalab.purmerend.nl/peilmerken, Wageweg 9, merk 172.

Om de hoogte te controleren hebben we de doorsnede in Revit gemaakt met een aanzicht naar de 
peilbout toe. Daar hebben wij ons peil op gezet om zo de hoogte in de z-as te kunnen meten. De 
peilmaat op dit project is 0. de NAP maat is -520 peil. Dus het verschil van de peilbout naar ons peil moet 
zijn 1756 mm. Omdat de peilbout een hoogte heeft van 1236+ NAP.

 


Aandachtspunten

▪ Let goed op dat er een peilbout in de scan is meegenomen waarop de hoogte gecontroleerd kan 
worden.
▪ Laat je vooraf goed adviseren over wat voor soort scan je wilt laten maken. Er zijn tal van soorten
scans met allemaal verschillende bijzonderheden. Neem hiervoor dus een expert in handen.
▪ Om de scan te gebruiken is er kennis nodig bij iemand die snapt hoe je de juiste informatie kan laten 
zien. 

Projectgroep

-

Copyright

Dit werk valt onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationale Licentie (Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0). Meer informatie is te vinden op http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Behandeling van

-
Logo
  • Document Type : Case Study
  • GUID : 3A013D26-DAC2-46E0-ABE3-F56B2041A51C
  • Identifier : -
  • Revision : -
  • Project Status : Draft
  • Published on: Jun 29, 2022
  • Last change: Jun 29, 2022
  • Publisher: buildingSMART Benelux
  • Author: Ransijn, Lex

Not registered yet?

Register for the Use Case Management Service for free to access the entire document.

Registered users can use the download area and the comment functions.