BIM Collab Enginering proces

Omschrijving

Model coördinatie proces met behulp van BIMCollab - Solibri - Native software - Templates

 

Welke informatie wordt op welke manier in een systeem ingevuld:

 

 


Nr.:

Alle communicatie over issues (telefonisch, mail, bijeenkomsten) kan worden gerefereerd aan het Nr.’. Dit in tegenstelling tot wat de gewenning in Solibri was is dit dus niet
meer het
Tracking ID’. Het Nr. is DE unieke waarde om over te communiceren. Deze komt niet over in Solibri, dus wil je hem opzoeken dan zul je in BIMcollab moeten kijken.


Title:

Iedereen kan bij het aanmaken (in welke software dan ook) een titel invoeren bij het aanmaken van een issue. Houdt deze wel kort en logisch, want dit is je eerste filtering op
onderwerp of actie.


Description:

Deze is vrij invulbaar. Let er op dat hier niet de actie/vraag benoemd staat, dit doe je in de comments. Gebruik de description om je probleemomschrijving te verduidelijken t.o.v. de titel.


Assigned to:

Alleen gebruikers die in BIM collab aangemaakt zijn kunnen toegewezen worden aan de issues. Zorg er dus voor dat dit tijdig aan de beheerder doorgegeven wordt. Het is mogelijk om in Solibri issues toe te kennen aan de personen die in BIM collab zitten. Als je voor de eerste keer iemand wil toekennen aan een issue kun je gewoon de naam zelf typen bij responsibility’. Zodra je synchroniseert met de server krijg je bij Value Conversions de keuze naar welk account je jou handmatig getypte naam wilt koppelen Indien je de personen niet koppelt, zal hij automatisch die naam verwijderen uit het systeem en dit niet overnemen in BIM collab.


Area:

Dit is een waarde die vanuit BIM collab ingevuld kan worden. Dit geeft een projectdeel aan en kan naar wens van het projectteam ingericht worden.


Milestone:

De milestone zijn de projectfasen die aangemaakt zijn in BIM collab. In Solibri worden deze waardes overgenomen. Ken aan de issue altijd de fase toe waarin hij van toepassing is, dus: Prestatie model of Productie model.


Deadline:

De Deadline wordt in eerste instantie in BIM collab automatisch ingevuld a.d.h.v. de milestone’. Deze is echter handmatig aanpasbaar als die wens er is. Dit is handig voor de
coordinatie van dringende issues.


Labels:

Labels kunnen worden gebruikt als discipline in het prestatie model. Zorg ervoor dat de labels waarvoor dit van toepassing is aangevinkt zijn. Voor de labels geldt hetzelfde als bij Assigned to binnen Solibri. Je kunt handmatig waardes typen, maar zorg ervoor dat je deze koppelt met de waarde in BIM collab bij de synchronisatie met de server.


Priority:

Priority kenmerken zijn bedoeld om een bepaalde relevantie mee te geven aan een issue. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van onderstaande prioriteiten:

 • Critical: Deze issues worden behandeld in de engineeringssessies en behoeven dus overleg
 • Normal: Deze issues wordt van verwacht dat ze zonder nader overleg opgelost kunnen worden.
 • On hold: Soms kan er niet direct een actie verbonden worden aan een issue of moet een issue uitgesteld worden. Hierbij kan de status On hold gebruikt worden.

Type:

Labels Het type (BCF status in Solibri) wordt als volgt gebruiken:

 • Clash: Indien de issue gaat over intersecties van elementen.
 • Issue: Alle overige problemen die met het project te maken hebben.
 • Definitiedoc.: Issues die gemaakt worden wanneer de modellen op de standaardinformatie van KG getest worden door de BIM Coördinatoren.
 • Request: Indien er niet direct een probleem is, maar een vraag.

Status:

De status van issues is veranderd t.o.v. de Solibri werkwijze. Er zijn 3 statussen die als volgt en in die volgorde gebruikt moeten worden:

 • Active Dit is de status wanneer de issue een actie heeft of als er iets open staat
 • Resolved De verantwoordelijke (assigned to) persoon kan zelf de issue op Resolved zetten als hij/zij denkt dat deze afgerond is. De projectbeheerder van de aannemer gebruikt onderstaande status om de issue definitief te sluiten.
 • Closed Als een issue volledig is afgehandeld zet de project verantwoordelijke van de aannemer de status op Closed

Comment:

De Bij de comment wordt de daadwerkelijke vraag of actie geformuleerd. Alle andere gegevens zijn ondersteunend aan deze waarde. Dit is ook de locatie waar iedereen op de issue kan reageren. Hier kan dus een dialoog plaatsvinden om tot een oplossing te komen. Voorkom echter dat er discussies in deze velden gaan plaatsvinden. Pak dan de telefoon of organiseer een engineeringssessie om het op te lossen. Het is daarbij wel erg belangrijk dat de uiteindelijke oplossing of het antwoord verwerkt wordt in de issue, zodat alle besluiten over het project op één plaats (dus in BIM collab) vast liggen.

Projectgroep

 • Wouter Akkermans
 • Twan Dekkers
 • Ernst Bouman

Partners

Copyright

Behandeling van

-
Logo buildingSMART Benelux
 • Document Type : Technical report
 • GUID : 766C8A2B-B6A7-44DC-B80C-86D43C62EF3D
 • Identifier : -
 • Life Cycle Stage : -
 • Revision : 0.9
 • Project Status : WIP
 • Published on: Apr 28, 2022
 • Last change: Apr 28, 2022
 • Publisher: buildingSMART Benelux
 • Author:

Not registered yet?

Register for the Use Case Management Service for free to access the entire document.

Registered users can use the download area and the comment functions.