Verlichtingsanalyse (LA)

Managementsamenvatting

- Een proces waarbij intelligente modelleringssoftware het architectonisch BIM gebruikt om op basis van ontwerpspecificaties de meest effectieve engineeringmethode te bepalen.
- De ontwikkeling van deze informatie vormt de basis voor de validatie van verlichtingsniveaus en naleving van de code.
- Deze analysetools en prestatiesimulaties kunnen het ontwerp van de faciliteit aanzienlijk verbeteren.

 

De verlichtingsanalyse wordt in verschillende fasen van een bouwproject gemaakt. Als de DNR-STB 2014 wordt aangehouden is dit in de SO, DO, TO en UO Fase.

Bij iedere opeenvolgende analyse worden er minder aannames en meer gedetailleerde berekeningen gemaakt, omdat er meer informatie ter beschikking is. 

Onderstaand een afbeelding van een verlichtingsberekening van een keuken, oftewel een typical. 


Use Case Definitie

Wat is een verlichtingsanalyse?

Het vertalen van de verlichtingseisen naar een verlichtingsontwerp met een onderbouwd aantal, het type armaturen en de locatie in de ruimte rekening houdend met de overige eigenschappen van het ontwerp. 

 

Waarom deze fasen?

Het is van belang vaak genoeg een analyse te maken zodat alle informatie verzameld kan worden en tijdig gestuurd kan worden met juiste informatie in het project, zodat faalkosten kunnen worden voorkomen, maar niet vaker dan nodig, omdat ook dat extra kosten met zich meebrengt. Waarom de SO, DO, TO en UO Fase worden gehanteerd door SPIE Building Solutions wordt hieronder uitgelegd. 

 

 


Doelstellingen

Het maken van een juiste verlichtingsanalyse met betrouwbare informatie afhankelijk van de fase. 

Afkorting

Lightning analysis (LA) 

Projectgroep

-

Partners

Copyright

Behandeling van

BIM toepassingen, ISO19650 initiatiefgroep, ILS Configurator

Logo
 • Document Type : Information Delivery Manual
 • GUID : E09CBCA7-35B7-4B69-BDFC-3A4C9EE75F01
 • Identifier : LA1
 • Life Cycle Stage : STB2014
 • Revision : 1.0
 • Project Status : Proposal
 • Maturity level : Proven
 • Use Case: Draft
 • Processes: Draft
 • ER: Draft
 • Published on: Jan 18, 2023
 • Last change: Jan 10, 2023
 • Publisher: buildingSMART Benelux
 • Author:

Not registered yet?

Register for the Use Case Management Service for free to access the entire document.

Registered users can use the download area and the comment functions.